عملیات اجرای فونداسیون افزایش طول سوله نورد کلاف میلگرد مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق

کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
تعهدات شرکت: اجرای عملیات سیویل فونداسیون افزایش طول سوله نورد کلاف میلگرد
موقعیت جغرافیایی: یزد - بافق
تاریخ اجرا :1399
تاریخ پایان:1400
وضعیت پروژه: تحویل موقت شده است.