ارائه خدمات مهندسی و طراحی و اجرای کامل عملیات خط انتقال آب چاه های صادق آباد و باقر آباد به مخزن آب خام مجتمع معدنی فولاد بافق

کارفرما:شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
تعهدات شرکت: خدمات مهندسی و طراحی واجرای خط انتقال مخزن و ایستگاه پمپاژ
موقعیت جغرافیایی:یزد - بافق
تاریخ اجرا :1399 تا کنون