اجرای کانال جمع آوری آب های سطحی و سرریز مخازن فولاد سازی زرند ایرانیان

کارفرما: شرکت فولاد زرند ایرانیان
تعهدات شرکت: اجرای عملیات سیویل کانالهای جمع آوری آب های سطحی
موقعیت جغرافیایی: کرمان- زرند
تاریخ اجرا :1399
وضعیت پروژه:تحویل موقت شده است.