اجرای فونداسیون نصب تجهیزات خط نورد کلاف میلگرد مجتمع معدنی صنعت آهن و فولاد بافق

کارفرما: شرکت مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق
تعهدات شرکت: اجرای عملیات سیویل فونداسیون نصب تجهیزات خط نورد کلاف میلگرد
موقعیت جغرافیایی: یزد-بافق
تاریخ اجرا : 1399 تااکنون