اجرای سازه cooling tower در پروژه احیاء مستقیم بافق

کارفرما: شرکت مهندسی بین المللی فولاد تکنیک
تعهدات شرکت: اجرای عملیات سیویل سازه cooling tower  
موقعیت جغرافیایی:یزد- بافق
تاریخ اجرا :1399تا کنون