جلسه مدیران عامل شرکتهای هلدینگ پرشیا فلز

جلسه مدیران عامل شرکتهای هلدینگ پرشیا فلز

جلسه مدیران عامل شرکتهای هلدینگ پرشیا فلز روز شنبه 7/3/1401 در ساختمان در حال احداث مرکز جامع خدمات اجتماعی شهر بهارستان تشکیل و از روند اجرائی پروژه بازدید بعمل آوردند.

بازدید از مرکز بهارستان

بازدید از مرکز بهارستان

جلسه ای با حضور آقای دکتر کرباسیان عضو هیئت امنا و آقای مهندس سیف الهی نائب رئیس خیریه و آقای مهندس ابکا مدیر عامل خیریه جهت  استفاده مطلوب از ساختمان تکمیل شده بهارستان

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فولاد، ریخته گری و ماشین آلات و صنایع وابسته

حضور در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فولاد، ریخته گری و ماشین آلات و صنایع وابسته

حضور فعال هلدینگ پرشیا فلز و شرکتهای زیر مجموعه در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی ،فولاد، ریخته گری و ماشین آلات و صنایع وابسته