شرکت بهسازان نوآوران اصفهان

شرکت بهسازان نوآوران اصفهان

درباره ما

شرکت بهسازان نوآوران اصفهان بنا از جمله شرکتهای زبر مجموعه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا (وابسته به موسسه خیریه قائم الرضا ( میباشد که در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با هدف اجرای پروژه های عمرانی با کیفیت و زمان بهینه جهت جلب رضایت کارفرمایان آغاز نموده است. هیأت مدیره شرکت مصمم میباشند به اعتبار تجربه و دانش فنی خود که حاصل سالها حضور مستمر در عرصه سازندگی و شناخت جامع از امکانات و توانمندیهای اقتصادی و فنی در فرآیند اجرای طرحهای عمرانی میباشد، اهداف شرکت را تحقق بخشند و با به کارگیری تکنولوژیهای نوین مهندسی ارزش و نوآوری و خلاقیت در پروژه ها علاوه بر افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت اجرا در خصوص بهینه سازی هزینههای اجرایی پروژهها نیز اقدام نمایند.

1500

+

میلیارد ریال گردش مالی

46

+

پرسنل

58

+

پروژه ها

10

+

تاسیس

تاریخچه

مدیر عامل جناب آقای مهندس بابک موسوی

شرکت بهسازان نوآوران اصفهان بنا از جمله شرکتهای زبر مجموعه هلدینگ شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا (وابسته به موسسه خیریه قائم الرضا ( میباشد که در سال ۱۳۸۰ فعالیت خود را با هدف اجرای پروژه های عمرانی با کیفیت و زمان بهینه جهت جلب رضایت کارفرمایان آغاز نموده است. هیأت مدیره شرکت مصمم میباشند به اعتبار تجربه و دانش فنی خود که حاصل سالها حضور مستمر در عرصه سازندگی و شناخت جامع از امکانات و توانمندیهای اقتصادی و فنی در فرآیند اجرای طرحهای عمرانی میباشد، اهداف شرکت را تحقق بخشند و با به کارگیری تکنولوژی های نوین مهندسی ارزش و نوآوری و خلاقیت در پروژه ها علاوه بر افزایش سرعت و ارتقاء کیفیت اجرا در خصوص بهینه سازی هزینه های اجرایی پروژهها نیز اقدام نمایند.